Prisändring

Fr o m 1 Februari 2022 ändrar jag priserna något p g a ökade omkostnader. Se prislistan.